Είστε εδώ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ενδομυϊκή - υποδόρια ένεση   20€
Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκου Τοποθέτηση ορού για μία φορά μόνο 50€
Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκου Τοποθέτηση ή εμπλουτισμός ορού x 1 την ίδια ημέρα  40€
Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκου Τοποθέτηση ή εμπλουτισμός ορού x 2  70€
Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκου Τοποθέτηση ή εμπλουτισμός ορού x 3 100€
Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκου Για κάθε επιπλέον επίσκεψη την ίδια ημέρα 25€
Ηπαρινισμός φλέβας   15€
Έκτακτη επίσκεψη λόγω επιπλοκών   30€
Παρεντερική θρέψη συστηματικά x1  35€
Παρεντερική θρέψη συστηματικά x2 60€
Αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων   30€
Καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως   50€
Αφαίρεση ουροκαθετήρα   20€
Φροντίδα τραύματος, εγκαύματος, κατακλίσεων, κολοστομίας, τραχειοτομίας και κοπή ραμμάτων   40€
Έλεγχος σακχάρου & χορήγηση ινσουλίνης συστηματικά   20€
Υποκλυσμός (χαμηλός ή υψηλός)   20€
Οξυμετρία και Λήψη ζωτικών σημείων (Α.Π.-σφύξεις-θερμοκρασία)   20€
Ηλεκτροκαρδιογράφημα χωρίς διάγνωση   50€
Αιμοληψία και παράδοση στο εργαστήριο   25€
Αιμοληψία μόνο λήψη   20€
Ατομική Υγιεινή   30€
Πλύσεις Ουροδόχου   20€
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 11:00μ.μ.- 6:00 π.μ. ανά επίσκεψη 20€

 

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας σε θέματα που αφορούν τις νοσηλευτικές υπηρεσίες μας:

Τηλέφωνο:  2107004860

Email: contact@kifidis-care.gr