Διεύθυνση : Λεωφ. Συγγρού 29 – 11743 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 9236333