Είστε εδώ

Υπεύθυνος Καταστήματος

Περιγραφή θέσης -Αρμοδιότητες Καθήκοντα:

 • Επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας του καταστήματος
 • Οργάνωση τακτικών λειτουργιών καταστήματος (παραλαβές, ημερήσιες απογραφές)
 • Υπεύθυνος για την εικόνα καταστήματος (καθαριότητα, τακτοποίηση, merchandising κ.ά.)
 • Διασφάλιση υψηλού επιπέδου άμεσης και έμμεσης εξυπηρέτησης των πελατών στο κατάστημα, σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές
 • Υπεύθυνος για τη διαχείριση προβλημάτων (π.χ. παράπονα), καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος
 • Διασφάλιση της εμπορικής παρουσίασης των προϊόντων και των προωθητικών ενεργειών στο κατάστημα, με στόχο την μεγιστοποίηση των πωλήσεων
 • Προτάσεις για νέα προϊόντα, προωθητικές ενέργειες, τρόπους αύξησης τζίρου κ.ά.
 • Επίβλεψη, καθοδήγηση της ομάδας πωλητών του καταστήματος
 • Παρακολούθηση και επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων και ενημέρωση προσωπικού
 • Αξιολόγηση προσωπικού βάσει των στόχων που έχουν τεθεί
 • Συντονισμός παροχής υπηρεσιών (services) και πωλήσεων
 • Ευθυγράμμιση με την πολιτική και τη στρατηγική της εταιρίας

Υπάλληλος Υποστήριξης Εφαρμογών / Μηχανογράφος

Η θέση αφορά την διαχείριση  των πληροφοριακών υποδομών της εταιρίας και είναι θέση πλήρους απασχόλησης.

Ο υποψήφιος θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας, καθώς και στην ανάπτυξη και την υποστήριξη των ήδη υπαρχόντων customized εφαρμογών.

 Θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Τμήματος Μηχανογράφησης

Υπάλληλος Logistics- Διαχείριση Aποθήκης

Αρμοδιότητες / Καθήκοντα:

 • Παραλαβή προϊόντων και ενημέρωση μηχανογραφημένης αποθήκης (σε εμπορικό πρόγραμμα)
 • Έλεγχος εμπορευμάτων κατά την παραλαβή
 •  Συμμετοχή στην οργάνωση και συντονισμό φορτώσεων/αποστολών εμπορευμάτων
 • Υποστήριξη καθημερινής ροή εργασιών του τμήματος
 • Διαχείριση αλληλογραφίας πελατών
 • Επικοινωνία με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες για θέματα Logistics
 •  Συμμετοχή στην καταχώριση, επεξεργασία και διαχείριση παραγγελιών καθώς και στην τιμολόγηση
 • Παρακολούθηση ύψους αποθεμάτων, συμμετοχή στην διασφάλιση ομαλής λειτουργίας αποθήκης

Οδηγός - Εξωτερικές Εργασίες

Η εταιρεία μας, με έδρα την Αθήνα, ζητά να προσλάβει Οδηγό για εξωτερικές εργασίες για πενθήμερη απασχόληση.

Ωράριο: 08:00-16:30

Απαραίτητα προσόντα

 • Άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας για μηχανή και αυτοκίνητο
 • Κάτοχος μηχανής
 • Ηλικία 25 - 40
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Εκπρόσωπος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Ανάλυση καθηκόντων:

 • Διαχείριση εισερχομένων & εξερχομένων κλήσεων εξυπηρέτησης πελατών
 • Διαχείριση αιτημάτων πελατών από όλα τα κανάλια πώλησης εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη λύση και προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης
 • Καταγραφή  παραγγελιών στο εμπορικό σύστημα διαχείρισης
 • Υποστήριξη των πελατών για την διεκπεραίωση ηλεκτρονικών παραγγελιών (e-shop)
 • Έγκαιρη & αποτελεσματική καθοδήγηση πελατών που χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες για τα προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης
 • Συμμετοχή στις back office εργασίες του τμήματος
 • Επίτευξη προσωπικών και ομαδικών στόχων

Μοδίστρα

Ζητείται πεπειραμένη μοδίστρα - γαζώτρια με εμπειρία για ραφή και κοπή υφασμάτων.

Εσωτερική, 5θήμερη εργασία, περιοχή Κέντρο.

Πωλητής Χονδρικής

Η εταιρεία Ορθοπεδικός Κόσμος Κυφίδης, ηγέτης στα ορθοπεδικά, προθετικά και νοσοκομειακά είδη στην Ελληνική αγορά, αναζητά: Πωλητή Χονδρικής

Περιγραφή αρμοδιοτήτων:

•    Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου χονδρικής (φαρμακεία, ορθοπεδικά) στην περιοχή ευθύνης του (Αττική και επαρχία)
•    Ανάπτυξη νέου πελατολογίου χονδρικής στην περιοχή ευθύνης του
•    Εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας 
•    Συνεχής αξιολόγηση του ανταγωνισμού και παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς
•    Συμμετοχή στον στρατηγικό σχεδιασμό των πωλήσεων με ανατροφοδότηση της εταιρείας και προτάσεις επίτευξης στόχων
•    Συμμετοχή σε προωθητικές δραστηριότητες της εταιρείας
•    Αναφορά (reporting) ενεργειών και αποτελεσμάτων

Ιατρικός Επισκέπτης

Η εταιρεία Ορθοπεδικός Κόσμος Κυφίδης, ηγέτης στα ορθοπεδικά, προθετικά και νοσοκομειακά είδη στην Ελληνική αγορά, αναζητά: Ιατρικό Επισκέπτη

Περιγραφή αρμοδιοτήτων:

 • Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου ιατρών - κλινικών
 • Ανάπτυξη νέου πελατολογίου στην περιοχή ευθύνης του
 • Εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας
 • Συνεχής αξιολόγηση του ανταγωνισμού και παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς
 • Συμμετοχή στον στρατηγικό σχεδιασμό των πωλήσεων με ανατροφοδότηση της εταιρείας και προτάσεις επίτευξης στόχων
 • Συμμετοχή σε προωθητικές δραστηριότητες της εταιρείας
 • Αναφορά (reporting) ενεργειών και αποτελεσμάτων

Πρακτική Άσκηση

Η εταιρεία Ορθοπεδικός Κόσμος Κυφίδης, ηγέτης στα ορθοπεδικά, προθετικά και νοσοκομειακά είδη στην Ελληνική αγορά, αναζητά: Αποφοίτους ΙΕΚ για πρακτική άσκηση.

Ειδικότητες ενδιαφέροντος:

 • Οργάνωση και Διοίκηση
 • Λογιστική
 • Πληροφορική
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Φυσιοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία