Είστε εδώ

Πωλητής Χονδρικής

Η εταιρεία Ορθοπεδικός Κόσμος Κυφίδης, ηγέτης στα ορθοπεδικά, προθετικά και νοσοκομειακά είδη στην Ελληνική αγορά, αναζητά: Πωλητή Χονδρικής

Περιγραφή αρμοδιοτήτων:
•    Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου χονδρικής (φαρμακεία, ορθοπεδικά) στην περιοχή ευθύνης του (Αττική και επαρχία)
•    Ανάπτυξη νέου πελατολογίου χονδρικής στην περιοχή ευθύνης του
•    Εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας 
•    Συνεχής αξιολόγηση του ανταγωνισμού και παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς
•    Συμμετοχή στον στρατηγικό σχεδιασμό των πωλήσεων με ανατροφοδότηση της εταιρείας και προτάσεις επίτευξης στόχων
•    Συμμετοχή σε προωθητικές δραστηριότητες της εταιρείας
•    Αναφορά (reporting) ενεργειών και αποτελεσμάτων

Ιατρικός Επισκέπτης

Η εταιρεία Ορθοπεδικός Κόσμος Κυφίδης, ηγέτης στα ορθοπεδικά, προθετικά και νοσοκομειακά είδη στην Ελληνική αγορά, αναζητά: Ιατρικό Επισκέπτη

Περιγραφή αρμοδιοτήτων:

 • Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου ιατρών - κλινικών
 • Ανάπτυξη νέου πελατολογίου στην περιοχή ευθύνης του
 • Εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας
 • Συνεχής αξιολόγηση του ανταγωνισμού και παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς
 • Συμμετοχή στον στρατηγικό σχεδιασμό των πωλήσεων με ανατροφοδότηση της εταιρείας και προτάσεις επίτευξης στόχων
 • Συμμετοχή σε προωθητικές δραστηριότητες της εταιρείας
 • Αναφορά (reporting) ενεργειών και αποτελεσμάτων

Πρακτική Άσκηση

Η εταιρεία Ορθοπεδικός Κόσμος Κυφίδης, ηγέτης στα ορθοπεδικά, προθετικά και νοσοκομειακά είδη στην Ελληνική αγορά, αναζητά: Αποφοίτους ΙΕΚ για πρακτική άσκηση.

Ειδικότητες ενδιαφέροντος:

 • Οργάνωση και Διοίκηση
 • Λογιστική
 • Πληροφορική
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Φυσιοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία