Θερμοπλαστικά Υλικά Orfit για Κηδεμόνες και Nάρθηκες

Είστε εδώ

Διαθεσιμότητα σε χρώματα

Διαθεσιμότητα σε προετοιμασμένα σχέδια

Σκληρότητα υλικού

Ελαστική μνήμη

Επεκτεικότητα

Διαφανοποιείτε όταν ενεργοποιείται

Τιμή

Από Προς