Ελάσματα για αρθρώσεις δακτύλου 35800

Mobilization Orthoses (for finger and wrist joints) - Orfit Dynasyst Springs

Price €18,00
-+
Product SKU:
100734
Manufacturer SKU:
01-077.35800
Availability: Delivery 4 to 10 days
Εκτύπωση σελίδας

Mobilization Orthoses (for finger and wrist joints) - Orfit Dynasyst Springs

Products to support, immobilize or partially restrict movement to specific joints.These sheets are adjusted on splints.

                                                                           

Springs

Code

Description

Price

35800

Metal sheets for finger joints (10 pcs.)

€  18

35801

Metal sheets for wrist joints (10 pcs.)

€  18

35802

Metal sheets for finger joints with elongation (10 pcs.)

€  18

35804

Metal sheets for wrist joints with elongation (5 pcs. left + 5 pcs. right)

€  19

35805

Metal sheet from stainless steel cable - Length 15 m.

€  44


 

Περιγραφή ταμείου: 

Νάρθηκας παλαμιαίας ή ραχιαίας κάμψης-έκτασης ΠΧΚ, ΚΠΦ, ΦΦ αρθρώσεων.

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης: 
Μέγιστο Αποδοτέο Ποσό: 
92€
Αρμόδιοι για συνταγογράφηση: 
Χρόνος Αντικατάστασης: 
1 έτος.