Γερανός οροφής με κάθισμα
Γερανός οροφής με κάθισμα - 1
Γερανός οροφής με κάθισμα - 2
Γερανός οροφής με κάθισμα - 3
Γερανός οροφής με κάθισμα - 4
Γερανός οροφής με κάθισμα - 5
Γερανός οροφής με κάθισμα - 6
Γερανός οροφής με κάθισμα - 7
Γερανός οροφής με κάθισμα - 8
Γερανός οροφής με κάθισμα - 9

Ceiling Seat Lift SL50

Price €17000,00
-+
Product SKU:
119658
Manufacturer SKU:
01-168.SL50
Availability: Delivery 4 to 10 days
Εκτύπωση σελίδας

The ceiling lift SL 50 is used to transfer users on their wheelchairs with ease and safety. It is the perfect solution for a house with a staircase since now you don’t have to move, just use the ceiling lift trolley and now nothing can really stop you, providing the best circumstances for the patient and the caregiver.

With the SL 50 the patient feels independent since he/she can operate it on their own and that is boosting their self-esteem. Its ergonomic design and small size due to the fact that the armrests and the seat are foldable make this one handy tool in the hands of those who need it.

Even though, you need to install the lift, the tracks do not take up any space leaving the stairs free to pass along the way. For all the types of staircases and rooms.

The foldable armrests make sure that the positioning of the patient is really easy and with the press of one button you can move around with safety.

Benefits of using the ceiling lift SL50:

 • Ideal even for small apartment blocks
 • Getting on and off the lift is away from the stair area
 • Using the arm rest makes getting on easier
 • The entire width of steps and passageways remains unobstructed
 • The lift system can extend over several floors
 • The seat and arm rest can be separately folded up or down
 • The parking position can be chosen as you wish outside the staircase area
 • Easy to use controls incorporated into the arm rest
 • As large as a document case when folded up
   

Maximum working load up to 125 kg.

Track length up to 20meters with 350€/meter + 24% Tax.

Bend – 180 degrees with 170€/stack + 24% Tax.

Spiral Bend 450€ + 24% Tax.

Vertical bend with 30 cm ray 85€/stack + 24% Tax.

Holding track bars from the ceiling up to 1,5 meter at 170€ + 24% Tax and up to 2,5 meter 190€ + 24% Tax.

Order and construct of the ceiling track 1000€ + 24% Tax.