Είστε εδώ

Είναι χαρά και τιμή μας να προσφέρουμε ειδικές τιμές για τις παρακάτω περιπτώσεις, με σκοπό την βοήθεια μας στους επαγγελματίες, αλλά και σε συγκεκριμένου χώρους κατόπιν συμφωνίας :

Επαγγελματίες του χώρου, ιατροί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ποδολόγοι, νοσηλευτές, αισθητικούς -10%.

Φοιτητές των ΙΕΚ Ακμή, και Δέλτα, τα μέλη του κοινωνικού συνεταιρισμού αμεα "συνεργασία - δημιουργία", όπως και για αθλητές του Sailability -15%.