Η επιλογή του σωστού μεγέθους γίνετε βάση 2 παραγόντων:

  1. Της ελαστικότητας του προϊόντος
  2. Της περιφέρειας του χρήστη

Για ζώνες που έχουν μεγάλη ελαστικότητα το μέγεθος της ζώνης θα πρέπει να είναι ίδιο με την περιφέρεια του χρήστη.

Και έως 15% μικρότερο της περιφέρειας του χρήστη

Και αναλόγως την περιφέρεια, όπου σε περιφέρειες έως 90cm το προϊών πρέπει να είναι περίπου όσο και η περιφέρεια. Έως 110cm περιφέρειες 5%-10% πιο μικρό, και για πιο μεγάλες περιφέρειες έως και 15% πιο μικρό.

Ενώ για ζώνες που έχουν μικρή ελαστικότητα το μέγεθος της ζώνης θα πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερη συγκριτικά με την περιφέρεια του χρήστη, και έως 10% μικρότερη της περιφέρειας του χρήστη.

Αναλόγως την περιφέρεια, όπου σε περιφέρειες έως 90cm το προϊών πρέπει να είναι 5-10cm μεγαλύτερο από την περιφέρεια και έως 110cm περιφέρειες 5%-10% πιο μικρό, για πιο μεγάλες περιφέρειες περίπου 10% πιο μικρό.

Παραδείγματα:

1) για μια μετεγχειρητική ζώνη

Για χρήστη με περιφέρεια 85cm, η ζώνη θα πρέπει να είναι στα 85cm.

Ενώ για χρήστη με περιφέρεια 120cm, η ζώνη θα πρέπει να είναι στα 100cm

2) για μια ζώνη τύπου goldwait

Για χρήστη με περιφέρεια 85cm, η ζώνη θα πρέπει να είναι στα 90cm

Ενώ για χρήστη με περιφέρεια 120cm, η ζώνη θα πρέπει να είναι στα 110cm

 

Με την έννοια περιφέρειας, ενώνουμε την περίμετρο στο μέσο σημείο που τοποθετείται η ζώνη

τα παραπάνω